Tenderi

Odluka o dopuni Izvoda iz Plana javnih nabavki Općine Breza za 2018. godinu

 

29.06.2018 15:22
Slika
 
Broj:01/2-05-376-7/18
Breza, 29.06.2018.godine 
 
Na osnovu člana 17. stav 2. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), člana 37. Statuta Općine Breza („Službeni glasnik Općine Breza“, broj:8/09 - Prečišćeni tekst), u skladu sa Budžetom Općine Breza za 2018. godinu, Općinski načelnik Breza, dana 29.06.2018. godine, donosi

ODLUKU
o  dopuni Izvoda iz Plana  javnih nabavki Općine Breza za 2018. godinu
0 0