Tenderi

ODLUKA o dopuni Izvoda iz Plana javnih nabavki Općine Breza za 2019. godinu

 

15.05.2019 15:03
Slika
U Izvodu iz Plana javnih nabavki Općine Breza za 2019.godinu u skladu sa ukazanim potrebama, dodaje se tačka 4 dio III, za nabavku radova
Broj:01/2-05-286-9/19
Breza, 15.05.2019.godine     
 
Na osnovu člana 17. stav 2. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), člana 37. Statuta Općine Breza („Službeni glasnik Općine Breza“, broj:8/09 - Prečišćeni tekst), u skladu sa Budžetom Općine Breza za 2019. godinu, Općinski načelnik Breza, dana 15.05.2019. godine, donosi

ODLUKU
o  dopuni Izvoda iz Plana  javnih nabavki Općine Breza za 2019. godinu
 
Član 1.
U Izvodu iz Plana javnih nabavki Općine Breza za 2019. godinu u skladu s ukazanim potrebama, dodaje se tačka 4  dio III, za nabavku radova i glasi: 
0 0