Izbori 2018

ODLUKA o imenovanju članova biračkih odbora

 

04.09.2018 12:36
Slika
U biračke odbore za provođenje općih izbora koji će se održati 07.10.2018. godine imenuju se
  - Općinska izborna komisija -
 
Broj: 01-03-77/18
Breza, 30.08.2018.godine
 
            Na osnovu člana 2.19 Izbornog Zakona BiH ("Službeni glasnik BiH" broj: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13 i 7/14 i 31/16) te člana 10. Pravilnika o utvrđivanju kvalifikacija i postupku imenovanja članova biračkih odbora („Službeni glasnik BiH“, broj 29/18), Općinska izborna komisija na sjednici održanoj dana 30.08.2018. godine, donosi:
 
O D L U K U
o imenovanju članova biračkih odbora
 
I
            U biračke odbore za provođenje općih izbora koji će se održati 07.10.2018. godine imenuju se:
0 0