Tenderi

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG RJEŠENJA I DODJELI I (PRVE) NAGRADE ZA IZRADU IDEJNOG RJEŠENJA ZA GRADSKU TRŽNICU U BREZI

 

24.05.2018 14:46
Slika
Prva nagrada u iznosu od 3.500,00 KM neto, dodjeljuje autoru konkursnog rada šifra 100BHI koji pripada autoru „Bosna Inženjering” d.o.o.Sarajevo.
Broj: 01/2-05-1088-3/18
Breza, 24.05.2018. godine
 
Na osnovu člana 34. stav 7., člana 70. st. 1. 4. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) i člana 116. Statuta Općina Breza – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 8/09),  na  preporuku Komisije za javne nabavke (broj 02/1-2-14-1094-6/18 od 16.05.2018. godine) u postupku javne nabavke usluga: „Konkurs za izradu idejnog rješenja za Gradsku tržnicu u Brezi,“  Općinski načelnik ,  d o n o s i 
 
O D L U K U
O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG RJEŠENJA i DODJELI I (PRVE) NAGRADE ZA  IZRADU IDEJNOG RJEŠENJA ZA GRADSKU TRŽNICU U BREZI
 
Član 1.
Prihvata se preporuka Konkursne komisije i Komisije za javnu nabavku broj:02/1-2-14-1094-6/18 od 16.05.2018.godine te se I nagrada u iznosu od 3.500,00 KM neto,  dodjeljuje autoru konkursnog rada šifra 100BHI koji  pripada autoru „Bosna Inženjering” d.o.o.Sarajevo.
Sva prava i obaveze između autora nagrađenog i otkupljenog rada i ugovornog organa će se regulisati posebnim ugovorom.
0 0