Tenderi

ODLUKA o izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki Općine Breza za 2017. godinu

 

25.10.2017 12:35
Slika
Na osnovu člana 17. Stav 1. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), člana 37. Statuta Općine Breza („Službeni glasnik Općine Breza“, broj:8/09 - Prečišćeni tekst), u skladu sa Budžetom Općine Breza za 2017. godinu, Općinski načelnik Breza, dana 25.10.2017. godine, d o n o
Broj:01/2-05-1167-14/17
Breza, 25.10.2017.godine     
 
Na osnovu člana 17. Stav 1. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), člana 37. Statuta Općine Breza („Službeni glasnik Općine Breza“, broj:8/09 - Prečišćeni tekst), u skladu sa Budžetom Općine Breza za 2017. godinu, Općinski načelnik Breza, dana 25.10.2017. godine, d o n o s i

ODLUKU
o izmjeni  i dopuni Plana  javnih nabavki Općine Breza za 2017. godinu

Član 1.
            U  Planu javnih nabavki Općine Breza za 2017. godinu, broj:01/2-05-1167-1/2017 od 05.05.2017.godine, Izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki Općine Breza za 2017.godinu broj:01/2-05-1167-2/17 od 09.05.2017.godine, 01/2-05-1167-3/17 od 12.05.2017.godine, 01/2-05-1167-4/17 od 02.06.2017.godine, 01/2-05-1167-5/17 od 16.06.2017.godine, 01/2-05-1167-6/17 od 28.06.2017.godine, 01/2-05-1167-7/17 od 17.07.2017.godine, 01/2-05-1167-8/17 od 03.08.2017.godine 01/2-05-1167-9/17 od 15.08.2017.godine, 01/2-05-1167-10/17 od 07.09.2017.godine, 01/2-05-1167-11/17 od 12.09.2017.godine, 01/2-05-1167-12/17 od 05.10.2017.godine i 01/2-05-1167-13/17 od 18.10.2017.godine u skladu sa ukazanim potrebama, mijenja se procijenjena vrijednost  usluge i glasi: 
0 0