Obavještenja

ODLUKA O ODABIRU PROJEKATA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA UDRUŽENJA, FONDACIJA, SPORTSKIH KLUBOVA I DRUŠTAVA I RASPODJELI SREDSTAVA

 

11.04.2019 12:53
Slika
Na osnovu Odluke o kriterijima, načinu i postupku raspodjele budžetskih sredstava Općine Breza iz grantova za finansiranje projekata udruženja u oblasti sporta, kulture, obrazovanja i drugih oblasti i preporuke Komisije za ocjenu projektnih prijedloga
Broj: 01/2-05-306-1/19
Breza, 10.04.2019.godine
 
Na osnovu Odluke o kriterijima, načinu i postupku raspodjele budžetskih sredstava Općine Breza iz grantova za finansiranje projekata udruženja u oblasti sporta, kulture, obrazovanja i drugih oblasti („Službeni glasnik Općine Breza“, broj 4/18), i preporuke Komisije za ocjenu projektnih prijedloga organizacija civilnog društva udruženja, fondacija, sportskih klubova i društava, Općinski načelnik donosi :
 
ODLUKU
O ODABIRU PROJEKATA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA UDRUŽENJA, FONDACIJA, SPORTSKIH KLUBOVA I DRUŠTAVA I RASPODJELI SREDSTAVA
 
Član 1.
 
Ovom Odlukom utvrđuje se odabir projekata i aktivnosti organizacija civilnog društva udruženja, fondacija, sportskih klubova i društava po Javnom pozivu za kandidovanje projekata udruženja, fondacija, sportskih klubova i društava, nevladinih/neprofitnih organizacija koje će finansirati općina Breza u 2019. godini, objavljenom dana 17.01.2019. godine u sredstvima javnog informisanja, i raspodjela sredstava iz Budžeta Općine za 2019. godinu - Grantovi neprofitnim organizacijama – konto 614300, planirana za sportska društva i ostala udruženja u iznosu od 175.000,00 KM za sportska društva i 90.000,00 KM za ostala udruženja
0 0