Izbori 2020

ODLUKA o održavanju redovnih sjednica Općinske izborne komisije Breza

 

22.09.2020 11:17
Slika
Općinska izborna komisija Breza, u izbornom periodu za provođenje Lokalnih izbora 2020. godine
Na osnovu člana 2.13 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH“ broj: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14 i 31/16) i člana 4. Uputstva o načinu rada i izvještavanju izborne komisije osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini broj: 05-1-02-2-628-1/16 od 26.05.2016. godine, Općinska izborna komisija Breza, na sjednici održanoj 17.09.2020. godine, d o n o s i

O D L U K U
o održavanju redovnih sjednica Općinske izborne komisije Breza

I
Općinska izborna komisija Breza, u izbornom periodu za provođenje Lokalnih izbora 2020. godine, će do kraja izbornog perioda održavati sjednice svake srijede sa početkom u 12,00 sati.

II
Sjednice Općinske izborne komisije su javne i održavat će se u prostoriji sale Općinskog vijeća Breza.

III
Ova odluka će biti objavljena na web stranici www.breza.gov.ba i na oglasnoj ploči Općine Breza.

IV
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 01-03-22/20
Breza, 17.09.2020. godine                   Predsjednik OIK-a Breza: Safet Zahirović
0 0