Tenderi

Odluka o poništenju postupka javne nabavke : Izgradnja sportsko-rekreacionog centra „Vinca“ Izbod – faza II

 

27.03.2020 23:26
Slika
 
Broj:01/2-04-441-4/20
Breza, 27.03.2020.godine

Na osnovu člana 69. stav 2. Tačka e), člana 70. st. 1, 4. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14),  na preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 02/1-2-11-445-8/20 od 13.03.2020.godine, u postupku javne nabavke Izgradnja sportsko-rekreacionog centra „Vinca,“ Izbod - faza II, Općinski načelnik donosi

ODLUKU
 O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE
Izgradnja sportsko-rekreacionog centra „Vinca,“ Izbod –Faza II

Član 1.

Poništava se postupak javne nabavke radova: Izgradnja sportsko-rekreacionog centra „Vinca,“ Izbod –Faza II iz razloga: cijena prihvatljive ponude je znatno veća od obezbijeđenih sredstava za predmetnu nabavku - član 69. stav 2.  tačka e) Zakona o javnim nabavkama.
0 0