Tenderi

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE KONKURENTSKI ZAHTJEV Redovno održavanje cesta i objekata u zimskim uslovima za 2020./2021.godinu; Za LOT 1: Zimsko održavanje lokalnih cesta i prioriteta s desne strane rijeke Stavnje, u pravcu Breze“

 

04.09.2020 15:07
Slika
Poništava se postupak javne nabavke radova:„Redovno održavanje cesta i objekata u zimskim uslovima za 2020./2021.godinu,“ za LOT 1: Zimsko održavanje lokalnih cesta I prioriteta s desne strane rijeke Stavnje, u pravcu Breze“
Broj:01/2-04-1664-4/20
Breza, 04.09.2020.godine

Na osnovu člana 69. stav 2. Tačka e), člana 70. st. 1, 4. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), na preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 02/1-2-11-1671-11/20 od 01.09.2020.godine, u postupku javne nabavke Redovno održavanje cesta i objekata u zimskim uslovima za 2020./2021.godinu za LOT 1: Zimsko održavanje lokalnih cesta I prioriteta s desne strane rijeke Stavnje, u pravcu Breze,“ Općinski načelnik donosi

ODLUKU
O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE
KONKURENTSKI ZAHTJEV
Redovno održavanje cesta i objekata u zimskim uslovima za 2020./2021.godinu
Za LOT 1: Zimsko održavanje lokalnih cesta I prioriteta s desne strane rijeke Stavnje, u pravcu Breze“

Član 1.
Poništava se postupak javne nabavke radova:„Redovno održavanje cesta i objekata u zimskim uslovima za 2020./2021.godinu,“ za LOT 1: Zimsko održavanje lokalnih cesta I prioriteta s desne strane rijeke Stavnje, u pravcu Breze,“ iz razloga:cijena prihvatljive ponude je znatno veća od obezbijeđenih sredstava za predmetnu nabavku - član 69. stav 2. tačka e) Zakona o javnim nabavkama.
0 0