Tenderi

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE KONKURENTSKI ZAHTJEV za LOT1: Izgradnja sportskog terena za basket, mali nogomet i izgradnja prostora za zabavu djece

 

31.12.2019 11:41
Slika
Poništava se postupak javne nabavke radova Izgradnja sportsko rekreacionog centra u Brezi, naselje Kamenice- “Prikodolica,“ za LOT1
Broj:01/2-05-2995-4/19
Breza, 31.12.2019.godine

Na osnovu člana 69. stav 2. Tačka a), člana 70. st. 1, 4. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), na preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 02/1-2-14-2994-12/19 od 27.12.2019. godine, u postupku javne nabavke radova Izgradnja sportsko rekreacionog centra u Brezi, naselje Kamenice- “Prikodolica,“ za LOT1: Izgradnja sportskog terena za basket, mali nogomet i izgradnja prostora za zabavu djece, Općinski načelnik donosi

ODLUKU
O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE
KONKURENTSKI ZAHTJEV
za LOT1: Izgradnja sportskog terena za basket, mali nogomet i izgradnja prostora za zabavu djece

Član 1.
Poništava se postupak javne nabavke radova Izgradnja sportsko rekreacionog centra u Brezi, naselje Kamenice- “Prikodolica,“ za LOT1: „Izgradnja sportskog terena za basket, mali nogomet i izgradnja prostora za zabavu djece,“ iz razloga: što nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku- član 69. stav 2. tačka a) Zakona o javnim nabavkama.
0 0