Tenderi

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE KONKURENTSKI ZAHTJEV za LOT1: Izgradnja sportskog terena za basket, mali nogomet i izgradnja prostora za zabavu djece

 

29.01.2020 15:07
Slika
Poništava se postupak javne nabavke radova Izgradnja sportsko rekreacionog centra u Brezi, naselje Kamenice- “Prikodolica,“ za LOT1:
Broj:01/2-05-3133-4/19
Breza, 29.01.2020.godine

Na osnovu člana 69. stav 2. Tačka a), člana 70. st. 1, 4. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), na preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 02/1-2-14-3136-12/19 od 27.01.2020. godine, u postupku javne nabavke radova Izgradnja sportsko rekreacionog centra u Brezi, naselje Kamenice - “Prikodolica,“ za LOT1: Izgradnja sportskog terena za basket, mali nogomet i izgradnja prostora za zabavu djece, Općinski načelnik donosi

ODLUKU
O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE
KONKURENTSKI ZAHTJEV
za LOT1: Izgradnja sportskog terena za basket, mali nogomet i izgradnja prostora za zabavu djece
 
Član 1.
Poništava se postupak javne nabavke radova Izgradnja sportsko rekreacionog centra u Brezi, naselje Kamenice- “Prikodolica,“ za LOT1: „Izgradnja sportskog terena za basket, mali nogomet i izgradnja prostora za zabavu djece,“ iz razloga: što nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku- član 69. stav 2. tačka a) Zakona o javnim nabavkama.
0 0