Tenderi

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE KONKURENTSKI ZAHTJEV za LOT2: Nabavka, transport i montaža urbanog mobilijara i opreme na sportsko rekreacionom centru u Brezi, naselje Kamenice- „Prikodolica“

 

31.12.2019 11:44
Slika
Poništava se postupak javne nabavke radova Izgradnja sportsko rekreacionog centra u Brezi, naselje Kamenice- “Prikodolica,“ za LOT2
Broj:01/2-05-2995-5/19
Breza, 31.12.2019.godine

Na osnovu člana 69. stav 2. Tačka a), člana 70. st. 1, 4. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), na preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 02/1-2-14-2994-13/19 od 27.12.2019. godine, u postupku javne nabavke radova Izgradnja sportsko rekreacionog centra u Brezi, naselje Kamenice- “Prikodolica,“ za LOT 2: Nabavka, transport i montaža urbanog mobilijara i opreme na sportsko rekreacionom centru u Brezi, naselje Kamenice- „Prikodolica,“ Općinski načelnik donosi

ODLUKU
O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE
KONKURENTSKI ZAHTJEV
za LOT2: Nabavka, transport i montaža urbanog mobilijara i opreme na sportsko rekreacionom centru u Brezi, naselje Kamenice- „Prikodolica“

Član 1.
Poništava se postupak javne nabavke radova Izgradnja sportsko rekreacionog centra u Brezi, naselje Kamenice- “Prikodolica,“ za LOT2: Nabavka, transport i montaža urbanog mobilijara i opreme na sportsko rekreacionom centru u Brezi, naselje Kamenice- „Prikodolica,“ z razloga što „nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva“- član 69. stav 2. tačka d) Zakona o javnim nabavkama.
0 0