Tenderi

ODLUKA O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE OTVORENI POSTUPAK Redovno održavanje cesta i objekata u zimskim uslovima za 2019./20. i 2020./21. godinu

 

01.11.2019 15:31
Slika
Poništava se postupak javne nabavke usluga:„Redovno održavanje cesta i objekata u zimskim uslovima za 2019./20. i 2020./21. godinu
Broj:01/2-05-2401-2/19
Breza, 01.11.2019.godine

Na osnovu člana 69. stav 2. Tačka e), člana 70. st. 1, 4. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), na preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 02/1-2-14-2896-7/19 od 01.11.2019.godine, u postupku javne nabavke „Redovno održavanje cesta i objekata u zimskim uslovima za 2019./20. i 2020./21. godinu ,“ Općinski načelnik donosi

ODLUKU
O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE OTVORENI POSTUPAK
Redovno održavanje cesta i objekata u zimskim uslovima
za 2019./20.i 2020./21. godinu

Član 1.
Poništava se postupak javne nabavke usluga:„Redovno održavanje cesta i objekata u zimskim uslovima za 2019./20. i 2020./21. godinu,“ iz razloga: cijena prihvatljive ponude je znatno veća od obezbijeđenih sredstava za predmetnu nabavku - član 69. stav 2. tačka e) Zakona o javnim nabavkama.
0 0