Tenderi

Odluka o poništenju postupka javne nabavke robe : „Nabavka i montaža inox vrata“

 

07.01.2020 08:02
Slika
 
Broj: 01/2-05-2916-2/19
Breza, 31.12.2019. godine

Na osnovu člana 69. stav (2) tačka a)  i člana 70. st. 1. 4. i 6. člana Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) i člana 116. Statuta Općina Breza – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Općine Breza“ broj: 8/09), “na preporuku Službe za privredu (broj: 02/1-2-14-2889-3/19 od 30.12.2019.godine) u postupku javne nabavke direktnog sporazuma za nabavku robe: „Nabavka i montaža inox vrata,“ Općinski načelnik, 
donosi

ОDLUKU
O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE ROBE
        DIREKTNI SPORAZUM   

Član 1.

Poništava se postupak javne nabavke robe: „Nabavka i montaža inox vrata,“  iz razloga  što primljena ponuda nije prihvatljiva  – član 69. stav (2) tačka d) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14).
0 0