Info

Održana 33. redovna sjednica Općinskog vijeća Breza

 

26.09.2019 13:47
Slika
 
Nova pitanja i inicijative na 33. redovnoj sjednici Općinskog vijeća Breza, uputili su Ferid Kovačević (SDA), Mirnes Bašić (SDA), Fetah Bajrić (SDA), Amina Cigura-Jekalović (SDP), Mirzet Suljagić (SBiH), Arif Sirotanović (BPS), nezavisna vijećnica Belma Škrgić i Memsud Kadrić (GDS).

Najavljeno odsutni bili su vijećnici Anes Babović i Mirza Ahmedspahić, dok se radu na sjednici, kojom je predsjedavao Memsud Kadrić, u 16 sati i 45 minuta pridružio vijećnik Anes Zaimović.

Općinsko vijeće Breza usvojilo je Zapisnik četvrte tematske sjednice, o stanju u Javnom preduzeću „Komunalno“, održane 15. augusta 2019. godine te Zapisnik 32. redovne sjednice, održane 31. jula 2019. godine.

Dnevni red 33. redovne sjednice, ispred Službe za prostorno uređenje, zaštitu okolice, geodetske i imovinsko-pravne poslove otvorio je ovlašteni predlagač Almir Dervišević kako bi obrazložio suštinu prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana „Poljice“, prijedloga Odluke o pristupanju izradi Zoning plana Resort naselja „Erići“, kao i prijedloga Odluke o uvjetima, načinu i postupku ponovne prodaje neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja – licitacije radi izgradnje stambeno-poslovnog objekta, lokalitet „Pijaca“. Poslije kraće rasprave predložene tačke su većinom glasova usvojene.

Vijećnici su potreban broj glasova za usvajanje dali i Izvještaju o izvršenju Budžeta općine Breza za prvih 6 mjeseci 2019. godine, dok je učešće u raspravi uzela i pomoćnica načelnika za finansije Meliha Beširević. Osim davanja saglasnosti Finansijskom planu Općinske izborne komisije Breza za 2020. godinu i Operativnom programu održavanja cesta u zimskom periodu za razdoblje od predstojeće dvije zimske sezone, razmotreni su i usvojeni Izvještaj o radu udruženja građana koja se finansiraju iz Budžeta općine Breza i Izvještaj o održanoj kulturno-sportskoj manifestaciji „Bazenijada 2019.“

Donesen je i Zaključak putem kojeg se zaposleniku općine Breza Tariku Mameli daje saglasnost da u ime Osnivača, a na prijedlog načelnika mr. sci. Muniba A. Zaimovića, predsjedava na 37. sjednici Skupštine JP „Komunalno“ d.o.o. Breza.

Dnevni red 33. redovne sjednice Općinskog vijeća Breza, održane 25. septembra 2019. godine, okončan je izlaganjem načelnika mr. sci. Muniba A. Zaimovića koji se osvrnuo na rad organa lokalne samouprave i važne odluke donesene u proteklim mjesecima. Općinski načelnik je naglasio da su brojne aktivnosti bile usmjerene na poticanje i provedbu infrastrukturnih projekata vezanih uz ulaganja u poboljšanje kvaliteta života stanovnika, među kojima je posebno izdvojio radove na rezervoaru Hrasno – vodovod Slivno i radove na lokalnim vodovodima.

U radu sjednice sudjelovali su Općinski pravobranilac Eldin Mustafić, pomoćnik načelnika za privredu Salih Hasanspahić, pomoćnica načelnika za finansije Meliha Beširević, pomoćnik načelnika za civilnu zaštitu Huso Herco, stručni saradnik za imovinsko-pravne poslove Almir Dervišević, sekretar Općinskog vijeća Safet Zahirović i volonterka Amila Bibić.

Sjednicu su pratili predsjednik Odbora za provedbu Etičkog kodeksa u Općinskom vijeću Breza Mirsad Hajduković, predsjednik Općinskog odbora Socijaldemokratske partije Sabit Begić, službenik za demokratski razvoj pri OSCE-u Daut Bajramović i zastupnica u Skupštini ZDK Branka Trogrlić. Predstavnica medija bila je novinarka radija Breza Vernesa Mušanović.
0 0