Info

Održavanje lokalnih cesta na području općine Breza

 

10.05.2018 18:47
Slika
 
U okviru godišnjeg Plana i programa održavanja i zaštite javnih cesta na području općine Breza u periodu od 15. marta do 15. novembra 2018. godine, koji je donio načelnik Munib Zaimović, a usvojilo Općinsko vijeće, radnici firme "Ame" Breza su u svojstvu podizvođača radova danas izvršili asfaltiranje dionice puta od željezničke pruge prema naselju Koritnik.

Plan i program održavanja i zaštite javnih cesta donesen je na osnovu člana 3 Odluke o povjeravanju komunalne usluge redovnog održavanja javnih cesta Javnom preduzeću (JP) "Komunalno" i člana 19 Odluke o izvršavanju Budžeta općine Breza za 2018. godinu, dok ukupna finansijska sredstva namijenjena za izvršenje planiranih poslova iznose 104.469 KM.

"Ovo je jedna dionica, u ukupnom ugovoru koji smo potpisali s općinom Breza o održavanju lokalnih cesta. Nakon asfaltiranja, sanirat će se i ostale udarne rupe u drugim naseljima među kojima su Prhinje, Župča, Bukovik, Gornja Breza i ostala prigradska naselja. Nadamo se da će sredstva, koja je Općina kao investitor dodijelila, biti utrošena na najbolji način i da će naši građani biti zadovoljni", rekao je Enver Hadžiahmetović, direktor JP "Komunalno".

VIDEO : Asfaltirana dionica lokalne ceste
0 0