Oglasi

Oglas o javnim priznanjima Općine Breza

 

12.02.2018 15:31
Slika
Povodom 6. aprila - Dana Općine Breza, u 2018. godini dodjelit će se javna priznanja utvrđena Odlukom o javnim priznanjima Općine Breza
Komisija za odlikovanja i općinska priznanja
 
Broj:01/1-02-224/18                                                                                                
Breza, 07.02.2018. godine                                                          
 
Na osnovu člana 19. Odluke o javnim priznanjima Općine Breza ("Službeni glasnik Općine Breza", broj 14/14 Prečišćeni tekst) i zaključka Općinskog vijeća broj: 01/1-02-224/18 (“Sl.glasnik Općine Breza”, broj 1/18), Komisija za odlikovanja i općinska priznanja na sjednici održanoj dana 09.02.2018. godine obavještava javnost o raspisivanju
 
 
O G L A S A
o javnim priznanjima Općine Breza
 
 
Povodom 6. aprila - Dana Općine Breza, u 2018. godini dodjelit će se javna priznanja utvrđena Odlukom o javnim priznanjima Općine Breza i to:
           
  1. Grb Breze
  2. Plaketa Breze
  3. Nagrada Breze
0 0