Oglasi

OGLAS za dodjelu poticaja upošljavanja braniteljske populacije u Zeničko-dobojskom kantonu

 

26.09.2017 09:25
Slika
Temeljem dijela 5. Programa poticaja upošljavanja pripadnika braniteljske populacije Zeničko-dobojskog kantona putem upošljavanja u pravnim osobama broj 02-34-6685/17 od 26.04.2017. (u daljem tekstu Program), Općinska služba za finasije, inspekcijske poslove i opću upravu objavljuje
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
OPĆINA BREZA
Služba za finasije, inspekcijske poslove i opću upravu
 
 
Temeljem dijela 5. Programa poticaja upošljavanja pripadnika braniteljske  populacije Zeničko-dobojskog kantona putem upošljavanja u pravnim osobama broj 02-34-6685/17 od 26.04.2017. (u daljem tekstu Program),  Općinska služba za finasije, inspekcijske poslove i opću upravu objavljuje
 
OGLAS
za dodjelu poticaja upošljavanja braniteljske populacije u Zeničko-dobojskom kantonu
 
  1. Predmet oglasa
Obavještavaju se branitelji i članovi njihovih obitelji sa prebivalištem na području općine Breza, kao i povratnici u Republiku Srpsku koji ostvaruju osnovna prava iz braniteljsko-invalidske zaštite u općini Breza i koji su na evidenciji nadležnog organa za vojne evidencije u općini Breza, o mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu jednokratnih, nepovratnih novčanih sredstava  u svrhu poticaja upošljavanja.
0 0