COVID-19

Općinski štab civilne zaštite zasjedao 30. marta : Značajno smanjen broj osoba u samoizolaciji

 

30.03.2020 11:55
Slika
 
U sali Općinskog vijeća 30. marta 2020. godine održana je osma sjednica Općinskog štaba civilne zaštite i Koordinacionog tijela za praćenje koronavirusa kojim je predsjedavao komandant Štaba, načelnik mr.sci. Munib A. Zaimović.

Direktor Doma zdravlja, dr. Edin Avdić, naglasio je da je zdravstveni sistem i dalje stabilan. On je informisao članove Štaba da je u nedjelju, 29. marta 2020. godine, ova zdravstvena ustanova dobila 30 testova za detekciju korona virusa, nabavljenih na osnovu Odluke Federalnog štaba civilne zaštite, uz prethodnu saglasnost Vlade FBiH.

Dr. Avdić je strogo preporučio da se u svim ustanovama pod okriljem općine Breza kontakt smanji koliko je moguće, uz poruku da se ni pod koju cijenu ne smije dozvoliti urušavanje zdravstvenog i bezbjedonosnog sistema.

Sanitarna inspektorica općine Breza, Elsada Šehović, navela je podatke o smanjenju broja osoba u samoizolaciji, kao i onih koje iz inostranstva dolaze u Brezu.

Zamjenik komandira Policijske stanice Breza, Avdo Omerhodžić, rekao je da se 50 lica nalazi u samoizolaciji te da građani u najvećoj mjeri poštuju donesene naredbe koje se odnose na okupljanje ljudi na otvorenom i  zatvorenom prostoru, propisane socijalne distance i ostale higijensko-epidemiološke mjere.

Načelnik Općinskog štaba civilne zaštite, Huso Herco, upoznao je prisutne sa novim naredbama i dopunama postojećih naredbi Federalnog štaba civilne zaštite koje su primljene k znanju.

Herco je izvijestio o apelu menadžmenta Rudnika mrkog uglja „Breza“ posredstvom kojeg su zatražene pojačane mjere dezinfekcije u krugu RMU te naglasio da se svakodnevno provodi dezinfekcija javnih površina na području općine Breza.

Pripremajući se za eventualno pogoršanje epidemiološke situacije, načelnik Zaimović prioritetno je naložio članovima Komisije da sagledaju sve mogućnosti u vezi pretvaranja Radničkog doma u izolatorij za osobe zaražene virusom korona. Članovi Komisije su: predstavnica Doma zdravlja dr. Enisa Mešanović-Selimović, članovi Koordinacionog tijela za praćenje koronavirusa, Huso Herco, Salih Hasanspahić, Mirsad Bogilović te domar općine Breza Almir Abdukić.

Direktor Centra za socijalni rad, Osman Salkić,  kazao je da su volonteri Centra za socijalni rad svakodnevno na raspolaganju za potrebe sugrađana starijih od 65 godina kojima je, Naredbom Federalnog štaba civilne zaštite, zabranjeno kretanje.

Na današnjem sastanku analizirane su do sada donesene mjere, a u cilju pomoći poljoprivrednicima i prizvođačima hrane uslijed šteta zbog koronavirusa, donesena je Odluka da se iz Općinskog budžeta izdvoji novac za nabavku sjemena za proljetnu sjetvu.

Pomoćnica načelnika za finansije, Meliha Beširević, govorila je o preraspodjeli budžeta i eventualnom usvajanju rebalansa koji bi trebao ukinuti trošenje novca u određene svrhe te usmjeravanje u saniranje posljedica po privrednike i grupe stanovnika kojima je ugrožena egzistencija.

Članovi Općinskog štaba civilne zaštite donijeli su zaključak da, vodeći se preporukama o smanjenju socijalnih kontakata, sastanke održavaju svakog drugog dana.  
0 0