Info

Peta radionica projekta "Be Transparent to Business"

 

29.11.2018 16:39
Slika
 

Sala Općinskog vijeća Breza 28. novembra bila je mjesto održavanja pete radionice sa poduzetnicima i petog sastanka sa medijima, koji u okviru projekta "Be Transparent to Business" u partnerstvu sa Savezom udruženja poslodavaca Zeničko-dobojskog kantona (ZDK), realizira Udruženje poslodavaca Zenica, a sufinansira Američka ambasada u Bosni i Hercegovini.

Poslije uvodnih izlaganja predsjednice Upravnog odbora i predsjednika Skupštine Udruženja poslodavaca Zenica, Senaide Turkić i Mladena Perića, gostima je pozdravnu riječ ispred Udruženja poslodavaca općine Breza uputio Ahmed Turbo, jedan od osnivača firme "Termo-beton" d.o.o. Breza.

Riječi dobrodošlice iskazao je i načelnik općine Breza Munib Zaimović.

Poslije prikazane prezentacije o parafisikalnim nametima u BiH kroz koju je prisutne u kraćim crtama provela studentica Ekonomskog fakulteta Jasmina Džampo, u diskusiju su se uključili direktor firme "Ame" d.o.o. Almedin Omerhodžić i direktor Termobetona Turbo. Radionici su prisustvovali direktor firme "Rudar Kompany" d.o.o. Emir Hasanspahić, predstavnik firme "EKMASAN" d.o.o. Amer Hodović i šef Službe za privredu u lokalnoj samoupravi Salih Hasanspahić.

Projekt menadžerica aktivnosti čiji je glavni cilj poticanje aktivnijeg sudjelovanja poduzetnika u BiH na proces donošenja odluka je sekretarica Saveza udruženja poslodavaca ZDK Benjamina Šaranović.

Foto : Peta radionica projekta "Be Transparent to Business"

0 0