Info

Petnaesta redovna sjednica Općinskog vijeća Breza

 

01.03.2018 14:36
Slika
 
Petnaestom redovnom sjednicom Općinskog vijeća Breza, održanom 27. februara 2018. godine, predsjedavao je Vedad Jusić.

Nova vijećnička pitanja i inicijative podnijeli su Amina Cigura-Jekalović (SDP), Mirnes Bašić (SDA), Fetah Bajrić (SDA), Memsud Kadrić (GDS), Arif Sirotanović (BPS) i nezavisna vijećnica Belma Škrgić.

"Urađena je sistematizacija i bit će u petak data predstavnicima Sindikata kako bi dali svoje mišljenje. Uslov da nastavimo raditi Strategiju lokalnog razvoja je izrada pomenute sistematizacije", u okviru prve tačke dnevnog reda rekao je načelnik Munib Zaimović.

Vijećnici su usvojili predložene planove rada javnih ustanova „Umihana Čuvidina“ za 2017/2018. godinu, Opće biblioteke "Muhamed Kantardžić" i Centra za socijalni rad za 2018. godinu, a prezentirali su ih direktori ustanova Amra Mušić, Indira Lukačević i Osman Salkić.

Potrebnu većinu glasova dobili su: prijedlog Odluke o davanju prethodne saglasnosti na dodjelu koncesija za istraživanje i ekspoloataciju mineralnih resursa - uglja, prijedlog izmjena Poslovnika o radu Općinskog vijeća, prijedlog Odluke o dodjeli u zakup poslovne prostorije u stambeno-poslovnoj zgradi “Borac“, prijedlog Programa obavljanja komunalnih usluga zajedničke komunalne potrošnje u vremenu od 15. marta 2018. do 15. marta 2019. godine.

Prijedlog Odluke o utvrđivanju visine naknade za rad upravnih odbora u javnim ustanovama kojima je osnivač Općina nije usvojen.

Poslije izlaganja službenika za demokratski razvoj pri OSCE-u Dauta Bajramovića, usvojen je Zaključak o davanju saglasnosti i podrške pismu namjere koje potpisuje šef Misije OSCE-a u BiH ambasador Bruce Berton.

Usvojen je Izvještaj o realizaciji Programa rada Općinskog vijeća za period od 30. juna do 31. decembra 2017. godine. Posredstvom usvajanja Zaključka, načelniku Zaimoviću je data podrška  u vođenju aktivnosti u cilju prevazilaženja problema u Fudbalskom klubu "Rudar".

Gosti na 15. redovnoj sjednici bili su direktor Javnog preduzeća "Komunalno" Enver Hadžiahmetović, predsjednik Općinske organizacije Socijaldemokratske partije Sabit Begić, predsjednik Odbora za provedbu Etičkog kodeksa Mirsad Hajduković, predsjednik Saveza za sport i rekreaciju invalida općine Breza Ibrahim Hasanspahić, direktor Rudnika mrkog uglja Ćamil Zaimović i sekretar Osnovne škole “Enver Čolaković” Adis Avdović.

VIDEO : Petnaesta sjednica Općinskog vijeća Breza

FOTO : Petnaesta redovna sjednica Općinskog vijeća Breza
0 0