Info

Pitanje rješavanja komunalnog otpada u općinama Breza, Vareš i Visoko

 

11.05.2017 15:37
Slika
 
Pitanje rješavanja komunalnog otpada bila je tema sastanka u Brezi općinskih načelnika Breze i Vareša, Muniba Zaimovića i Zdravka Maroševića te načelnice Visokog, Amre Babić. O mogućnostima napretka u ovoj oblasti govorili su, između ostalih, pomoćnici načelnika Breze Smajila Omerhodžić i Salih Hasanspahić, kao i direktor JKP Vareš, Zafer Kamenjaš.

„Meni je, prije svega, drago da smo danas upriličili ovaj sastanak i počeli graditi jednu bolju komšijsku saradnju, pričati o zajedničkim problemima i načinu kako da ih rješavamo. Otvorili smo niz pitanja, ali kao najznačajnije bih izdvojila pitanje rješavanja komunalnog otpada. Usaglasili smo stavove, definisali kratkoročna i dugoročna rješenja. Dugoročno rješenje ogleda su u poštovanju federalne strategije odlaganja otpada koja nalaže regionalno odlaganje, a lokalno prikupljanje, recikliranje i selekciju. Mislim da je to jedini pravi pristup. Mala lokalna reciklažna dvorišta, centri za upravljanje otpadom i regionalna deponija kao mjesto gdje će se smeće u konačnici zbrinjavati. Treba nam veća podrška viših nivoa vlasti, kantonalne i federalne Vlade“, rekla je Babić.

„Mislim da ovaj sastanak mora donijeti neke plodonosne rezultate, jer imamo iste probleme, potrebe i mnogo zajedničkih stvari koje trebamo riješiti. Registrirali smo da nam je upravljanje otpadom problem na cijelom prostoru. Ako budemo zajedno radili, nadam se da ćemo naći i rješenja“, naglasio je Marošević.

„Dobro je da su naši saradnici razmijenili e-mailove i brojeve telefona. Do 1. juna trebamo pronaći rješenje. Moramo iskoristiti iskustva općine Visoko, koja već radi po tom principu“, dodao je Zaimović koji je, u znak zahvalnosti i uspostavljanja dobre saradnje, Amri Babić i Zdravku Maroševiću poklonio umjetničke slike brezanskog umjetnika Ešrefa Muratovića.

FOTOGALERIJA : Sastanak u povodu rješavanja pitanja komunalnog otpada općina Breza, Visoko i Vareš

VIDEO : Sastanak Muniba Zaimovića, Zdravka Maroševića i Amre Babić
 
0 0