Izbori 2020

Plan obuke biračkih odbora kojim se utvrđuju načini i rokovi realizacije obaveze obuke i provjere znanja predsjednika, zamjenika predsjednika, članova i zamjenika članova biračkih odbora

 

16.10.2020 12:39
Slika
Ovim Planom se utvrđuju načini i rokovi realizacije obaveze obuke i provjere znanja predsjednika, zamjenika predsjednika, članova i zamjenika članova biračkih odbora.
- Općinska izborna komisija -

Broj: 01-03-31/20
Breza, 14.10.2020.godine

Na osnovu člana 2.13 Izbornog Zakona BiH ("Službeni glasnik BiH" broj: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16 i 41/20) člana 18. i 19. Pravilnika o utvrđivanju kvalifikacija i postupku imenovanja članova biračkih odbora-Prečišćeni tekst ("Službeni glasnik BiH" broj: 25/20) Općinska izborna komisija na sjednici održanoj dana 14.10.2020 godine, donosi:

PLAN
OBUKE BIRAČKIH ODBORA

I
Ovim Planom se utvrđuju načini i rokovi realizacije obaveze obuke i provjere znanja predsjednika, zamjenika predsjednika, članova i zamjenika članova biračkih odbora.

II
Obuku članova biračkih odbora vršit će članovi Općinske izborne komisije i to na način što će svaki od članova OIK-a pripremiti određenu oblast (način imenovanja, uloga i značaj biračkih odbora, biračko mjesto, obaveze biračkih odbora prije dana izbora, obaveze biračkog odbora na dan izbora, zatvaranje biračkog mjesta, procedura brojanja, obrasci na biračkim mjestima, pakovanje izbornog materijala)
0 0