Oglasi

PONIŠTENJE JAVNG OGLASA za prijem pripravnika radi stručnog osposobljavanja u Jedinstvenom općinskom organu uprave Općine Breza

 

18.07.2017 08:47
Slika
Poništava se Javni oglas za prijem pripravnika radi stručnog osposobljavanja u Jedinstvenom općinskom organu uprave Općine Breza koji se odnosi na poziciju 01. Pripravnik sa završenom srednjom školskom spremom, gimnazija ili tehnički smjer 2 (dva) izvršioca
Broj: 01/2-34-1501-3/17
Breza, 17.07.2017. godine
 
Na osnovu člana 37. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBIH“ broj: 49/05), a u skladu sa uslovima Programa sufinansiranja zapošljavanja 2017 – Prvo radno iskustvo 2017 – Jačanje konkurentnosti na tržištu rada, Federalnog zavoda za zapošljavanje, Općinski načelnik objavljuje:
 
 
P O N I Š T E N J E   J A V NO G   O G L A S A
Za prijempripravnika radi stručnog osposobljavanja u Jedinstvenom općinskom organu uprave Općine Breza
 
Poništava se Javni oglas za prijem pripravnika radi stručnog osposobljavanja u Jedinstvenom općinskom organu uprave Općine Breza koji se odnosi na poziciju  01. Pripravnik sa završenom srednjom školskom spremom, gimnazija ili tehnički smjer 2 (dva) izvršioca , na period od 6 (šest) mjeseci, koji je objavljen u dnevnom listu NAŠA RIJEČ Zenica dana 06.06.2017. godine, zbog objektivne nemogućnosti završetka procedure propisane Javnim oglasom do krajnjeg roka za realizaciju prijeve po uslovima Programasufinansiranja zapošljavanja 2017 – Prvo radno iskustvo 2017 – Jačanje konkurentnosti na tržištu rada, koji se realizuje od strane Federalnog zavoda za zapošljavanje, imajući u vidu odredbe Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine.
0 0