Oglasi

PONOVNI OGLAS za poziciju u reguliranom tijelu Općine Breza

 

11.12.2017 15:00
Slika
član Upravnog odbora J.U. Centar za socijalni rad Breza iz reda zaposlenih
Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH („Službene novine FBiH“, br. 12/03 34/03 i 65/13) i Odluke o kriterijima za imenovanje za pozicije u reguliranim tijelima Općine Breza broj: 01/2-05-141/2017 od 20.01.2017. godine Općinski načelnik,  o b j a v lj u j e
 
PONOVNI OGLAS
za poziciju u reguliranom tijelu Općine Breza
 
 
  - član Upravnog odbora J.U. Centar za socijalni rad Breza iz reda zaposlenih       1
0 0