Aktivnosti općinskog načelnika

Potpisan Ugovor o izvođenju sanacije oštećenja na makadamskim putevima

 

14.11.2019 13:56
Slika
 
Načelnik općine Breza mr. sci. Munib A. Zaimović i ovlašteni predstavnik firme “Nahonal-Gas“ d.o.o. Breza Ćamil Nahić danas su potpisali Ugovor o izvođenju sanacije oštećenja na makadamskim putevima koja su nastala uslijed vremenskih nepogoda.

Vrijednost ugovorenih radova je 23.283 KM, a rok završetka 30 dana.

Ugovorne strane će vršiti ocjenu dinamike izvođenja radova svakih 15 dana te osigurati tehnički kontinuitet izvođenja pojedinih faza.

Sanacija oštećenja na makadamskim putevima na području općine Breza uključuje nabavku, transport i razastiranje tucaničkog materijala s valjanjem do potrebne zbijenosti, a sve u skladu s ponudom firme “Nahonal-Gas“.
0 0