Info

Potpisan Ugovor o nastavku izvođenja radova na uređenju korita rijeke Stavnje

 

15.11.2018 15:25
Slika
 

Direktorica firme „Nahonal-Gas“ d.o.o. Adisa Nahić i načelnik općine Breza Munib Zaimović danas su potpisali Ugovor o izvođenju radova na uređenju korita rijeke Stavnje na području općine Breza - faza II. Cijena radova iznosi 10.781 konvertibilnu marku.

Sredstva je osigurala Uprava civilne zaštite Zeničko-dobojskog kantona. Radovi na uređenju korita na dužini od 220 metara, od mosta u naselju Podžupča prema granici sa susjednom općinom Ilijaš, uključivat će sječu šiblja i ostalog niskog rastinja prečnika do 20 centimetara i mašinsko skidanje nanosa naplavina do projektovane dubine u koritu.

Radnici firme „Nahonal-Gas“ d.o.o Breza su 31. oktobra, u prisustvu predstavnika nadzornog organa iz firme “Džev Komerc” d.o.o. Zavidovići, uvedeni u realizaciju prve faze projekta uređenja korita rijeke Stavnje na području općine Breza. Ukupna vrijednost ovog projekta iznosila je 17.462 KM.

0 0