Info

Potpisan ugovor o redovnom održavanju lokalnih cesta i ulica na području općine Breza

 

18.06.2019 11:53
Slika
 
Direktorica firme “Nahonal-Gas“ d.o.o. Breza Adisa Nahić i načelnik Munib Zaimović potpisali su 17. juna Ugovor o redovnom održavanju lokalnih cesta i ulica na području općine Breza.

Cijena radova iznosi 118.989 KM, a sastoje se od održavanja cesta, bankina, bermi, kosina usjeka, zasjeka i nasipa, objekata za odvodnju, saobraćajne signalizacije, oznaka na cestama te košenja trave i korova.

Ugovoreni radovi odnose se na period od 15. marta do 15. novembra 2019. godine.

U slučaju povoljnih vremenskih prilika i u skladu s preostalom finansijskom vrijednošću Ugovora, rok izvršenja poslova se može produžiti zaključno sa 31. decembrom 2019. godine.
0 0