Info

Potpisani sporazumi o dodjeli građevinskog materijala za rekonstrukciju stambenih jedinica povratnika sa područja općine Breza

 

07.10.2019 14:49
Slika
 
Na osnovu Odluke o izboru korisnika donacija u građevinskom materijalu sa pozicije “Transfer za raseljena lica i povratnike” Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica danas je maloj sali lokalne samouprave zaključeno potpisivanje tripartitnog Sporazuma sa korisnicima sa područja općine Breza.

Sa korisnicima sredstava u okviru projekta sporazume su potpisali Općinski načelnik mr. sci. Munib A. Zaimović i federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica dr. sci. Edin Ramić.

Dana 23. novembra 2017. godine Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica raspisalo je Javni poziv izbjeglicama, raseljenim osobama u BiH i povratnicima u Federaciju BiH, za podnošenje zahtjeva za rekonstrukciju stambenih jedinica u cilju povratka na područje općina i gradova u FBiH. Nakon provedenih procedura Komisija je izvršila odabir korisnika sa područja općine Breza kojima će biti dodjeljen građevinski materijal, a riječ je o Nevzeti Smailbegović i Samojku Cvijanoviću.

- Zahvaljujemo se Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica što je izašlo u susret zahtjevima naših korisnika te će pomoći u sanaciji njihovih kuća - rekao je načelnik Zaimović.

Aktivnosti Ministarstva u cilju osiguravanja održivog i dostojanstvenog povratka svih raseljenih osoba i izbjeglica u prijeratno mjesto stanovanja, u skladu sa strateškim dokumentima Bosne i Hercegovine, pohvalio je i pomoćnik načelnika za privredu Salih Hasanspahić.
0 0