Info

Počinje izrada zoning plana za rizort naselje u Brezi - Seaharvest ulaže u izgradnju porodičnih vila sa trgovinama i prostorom za rekreaciju

 

01.09.2020 14:55
Slika
 
U sali Općinskog vijeća, između općine Breza i firme Seaharvest d.o.o. Sarajevo, 1. septembra potpisan je Ugovor o finansiranju izrade zoning plana rizort naselja Erići.

Firma Seaharvest d.o.o. Sarajevo,  vlasnik zemljišta površine 10 hektara, lociranog između naselja Izbod i Erići, na pomenutom prostoru želi graditi rezidencijalno turističko naselje.

U sali Općinskog vijeća, u julu 2019. godine upriličena je prezentacija Plana za rezidencijalno naselje Erići. Planirana je izgradnja porodičnih vila, slobodnostojećih i u nizovima, zgrada kolektivnog stanovanja i restorana, trgovina kao i objekata za rekreaciju.

Površina obuhvata, za koji će se izvršiti izrada Plana, iznosi 5,27 hektara.

Realizacija ovog projekta, naslonjenog na strateška opredjeljenja općine Breza za razvoj turizma, po ocjeni načelnika mr. sci. Muniba A. Zaimovića, snažno bi potakla rast i razvoj lokalne zajednice te je potrebno uključiti sve resurse organa uprave, kako bi se realizacija ubrzala i olakšala.
0 0