Javni pozivi

Poziv na javnu raspravu

 

09.05.2018 12:27
Slika
 
Na osnovu Zaključka Općinskog vijeća broj: 01/1-02-1139/18 o utvrđivanju Nacrta Odluke o dimnjačarskoj djelatnosti, kao i Zaključka Općinskog vijeća broj: 01/1-02-1140/18 o utvrđivanju Nacrta Programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća Općine Breza za period od 2018-2023. godine, Služba civilne zaštite Općine Breza objavljuje:
 
POZIV NA JAVNU RASPRAVU O
 
  1. Nacrtu Odluke o dimnjačarskoj djelatnosti
  2. Nacrtu Programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća Općine Breza za period od 2018-2023
 
Javna rasprava će se održati u periodu od 26.04.2018. do 21.05.2018. godine.
Nacrti Odluke i Programa razvoja zaštite i spašavanja se nalaze i mogu se pogledati na
 
  1. zvaničnoj web stranici općine Breza:  www.breza.gov.ba;
  2. u prostorijama Službe civilne zaštite
 
Glavna rasprava po navedenim Nacrtu Odluke o dimnjačarskoj djelatnosti i Nacrtu Programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća Općine Breza za period od 2018-2023. godina održat će se dana 17.05.2018. (četvrtak) godine u 16 sati.

Svoje primjedbe i sugestije na Nacrte navedene Odluke i Programa, građani mogu dati do 21.05.2018.godine, putem telefona 032 786 055; upisom u knjigu na anketnom pultu u Centru za pružanje usluga građanima; putem pošte i na e-mail: cz@breza.gov.ba.
0 0