Tenderi

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA USLUGE STRUČNOG USAVRŠAVANJA ZAPOSLENIH U 2017.GODINI

 

11.05.2017 15:15
Slika
OPIS PREDMETA NABAVKE I TEHNIČKE SPECIFIKACIJE: Usluge stručnog usavršavanja zaposlenih u 2017.godinu u zavisnosti od kvaliteta i zanimljivosti ponuđenih tema.
Služba za privredu
 
Broj: 01/2-14-1217-2/17
Breza, 11.05.2017.godine

     Na osnovu člana 8.stav (1) Zakona o javnim nabavkama („Sl.glasnik BiH“, br.39/14), Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II.dio B Zakona o javnim nabavkama („SL:glasnik BiH“ broj 66/16) i Odluke o  pokretanju postupka javne nabavke usluga broj: 01/2-05-1216/17 od 11.05.2017.godine, po ovlaštenju Općinskog načelnika, pomoćnik načelnika Službe za privredu Općine Breza, donosi:
 
POZIV ZA DOSTAVU PONUDA
ZA USLUGE STRUČNOG USAVRŠAVANJA ZAPOSLENIH
U 2017.GODINI
0 0