Javni pozivi

Poziv za javnu raspravu

 

12.01.2018 12:23
Slika
Općinsko vijeće Općine Breza je na sjednici održanoj dana 27.12.2017. godine utvrdilo Nacrt Programa rada Općinskog vijeća za 2018.godinu
- Stručna služba Općinskog vijeća –
 
Broj:01/1-02-3116/17
Breza, 10.01.2018 godine
 
 
Poziv za javnu raspravu
 
            Općinsko vijeće Općine Breza je na sjednici održanoj dana 27.12.2017. godine utvrdilo Nacrt Programa rada Općinskog vijeća za 2018.godinu.
 
            Zaključkom Općinskog vijeća broj: 01/1-02-3118/17 od 27.12.2017. godine utvrđeno je da se sprovede javna rasprava za vijećnike Općinskog vijeća Breza, pomoćnike Općinskog načelnika i ostale zainteresovane koji mogu dati svoj doprinos u pripremi izrade Programa rada Općinskog vijeća za 2018. godinu.
 
            Usmena javna rasprava po utvrđenom Nacrtu Programa rada Općinskog vijeća za 2018. godinu obavit će se 19.01.2018. godine (PETAK) sa početkom u 15,00 sati u prostorijama Općine Breza (sala Općinskog vijeća br.10.).
 
            Nadamo se Vašem učešću u izradi Programa rada Općinskog vijeća za 2018. godinu. Ukoliko niste u mogućnosti prisustvovati javnoj raspravi Vaše prijedloge, sugestije i mišljenje o pitanjima iz nadležnosti Općinskog vijeća možete dostaviti pismeno u Stručnu službu Općinskog vijeća Breza najkasnije do 23.01.2018. godine. 
           
PREDSJEDAVAJUĆI
Općinskog vijeća
Jusić Vedad
0 0