Aktivnosti općinskog načelnika

Predstava u Centru za djecu i odrasle s posebnim potrebama

 

09.04.2017 17:06
Slika
 

U Dnevnom centru Visoko, u kojem borave djeca s teškoćama u razvoju, 7. aprila su održani Dani otvorenih vrata gdje je svečano predstavljena četvrta predstava u kojoj su učestvovali korisnici ovog Centra. Manifestaciji su prisustvovali Nurđehan Šahinović, ministar za rad, socijalnu politiku i izbjeglice u Vladi Zeničko-dobojskog kantona, Munib Zaimović, načelnik općine Breza, kao i mnogi gosti među kojima su bili roditelji korisnika Centra.

Centar za djecu i odrasle osobe sa posebnim potrebama u Dobrinju je pod vodstvom Udruženja Humanost kao zajednički projekt Vlade ZDK, općina; Visoko, Kakanj, Breza i Vareš te internacionalnih donatora. Pravo na korištenje usluga imaju djeca sa navršenih 7 godina. Rad sa djecom školskog uzrasta u cilju edukacije i rehabilitacije se radi po utvrđenom nastavnom planu i programu preuzetom iz Njemačke i usmjeren je na specijalnu rehabilitaciju, razvijanje govornih sposobnosti i vještina brige o sebi, kao i elementarno opismenjavanje.

Rad sa odraslim osobama ima za cilj radno osposobljavanje, razvijanje vještina i usvajanje znanja, te uključivanje u društvene tokove lokalne zajednice.

0 0