Info

Predstavljen Akcioni plan za borbu protiv korupcije za općinu Breza

 

11.06.2018 14:02
Slika
 
Danas je u općini Breza upriličena prezentacija i predstavljanje Akcionog plana za borbu protiv korupcije na lokalnom nivou, kao i potpisivanje Strateškog dokumenta u kojem su definisane mjere prepoznavanja i spriječavanja korupcije. Akcioni plan je urađen u okviru projekta "Izgradnja kapaciteta nevladinih organizacija i odabranih općina na izradi strategija za borbu protiv korupcije na lokalnom nivou".

Uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj u BiH (USAID), projekt realizuje Antikorupcijska mreža u BiH - ACCOUNT, a realizuje  Udruženje za lokalne razvojne inicijative (ALDI) u saradnji s Udruženjem Infohouse.

U proteklom periodu Radna grupa, koju su sačinjavali predstavnici općine Breza Almir Dervišević i Dijana Vrljičak i Azra Zorlak iz Udruženja ALDI Goražde, intenzivno su radili na izradi Akcionog plana za borbu protiv korupcije. U ovom procesu, pored tehničke podrške, Udruženje ALDI radilo je na izgradnji institucionalnih kapaciteta, razmjeni informacija i promociji.

Prezentaciji su, osim članova Radne grupe, prisustvovali i izvršna direktorica Udruženje ALDI Meliha Gačanin, načelnik Breze Munib Zaimović, šef Službe za privredu Salih Hasanspahić, član Udruženja Infohouse Adin Šabić i novinarka radija Breza Vernesa Mušanović.

Akcioni plan za borbu protiv korupcije fokusiran je na način da se sastoji od 6 strateških ciljeva u sklopu kojih su definisane 23 mjere sa tačno određenim nosiocima aktivnosti i vremenom koje je predviđeno za njihovu implementaciju. Glavni akcent ovog strateškog dokumenta stavljen je na prepoznavanje opasnosti od korupcije kao jednog od najvećih problema u društvu.

Cilj dokumenta je da se njegovom provedbom unaprijedi efikasnost, efektivnost i učinkovitost rada lokalne uprave. Općina Breza se izradom ovog strateškog dokumenta pridružila grupi od 30 općina i gradova u FBiH koji su do sada izradili i usvojili akcione planove za borbu protiv korupcije.
0 0