Obavještenja

Preliminarna lista za dodjelu stipendije u akademskoj 2016/17 godini - Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK

 

05.05.2017 08:52
Slika
Prigovor se podnosi općinskoj službi putem šalter sale, najkasnije u roku od osam dana od dana isticanja Preliminarne liste, odnosno najkasnije do 12.05.2017. godine.
Broj:03/1-3-38-800/17
Breza, 05.05.2017. god.
 
  
O B A V I J E S T
           
           -o mogućnosti podnošenja prigovora na oglašenu Preliminarnu listu za studente koji su u konkurenciji za dodjelu stipendije u akademskoj 2016/17 godini.
 
         Nezadovoljni kandidati imaju pravo podnošenja prigovora.
 
         Podneseni prigovor treba biti obrazložena i utemeljen na dokazima koji potvrđuju tačnost iznesenih navoda.
 
          Prigovor se podnosi općinskoj službi  putem šalter sale, najkasnije u roku od osam dana od dana isticanja Preliminarne liste, odnosno najkasnije do 12.05.2017. godine.
0 0