Obavještenja

PRELIMINARNA RANG LISTA rasporeda taksivozila za svako taksistajališno mjesto iz Javnog poziva za 2018. godinu

 

21.12.2017 07:35
Slika
Komisija za provođenje Javnog poziva za raspored taksivozila na taksistajališta na području općine Breza za 2018. godinu, utvrđuje:
Služba za privredu

Komisija za provođenje Javnog poziva za raspored
taksivozila na taksistajališta na području općine
Breza za 2018. godinu
 
Broj: 02/1-27-3249/17
Breza, 20.12.2017. godine
  
          Komisija za provođenje Javnog poziva za raspored taksivozila na taksistajališta na području općine Breza za 2018. godinu, na osnovu člana 15. stav 1. Pravilnika o načinu korištenja, redu i radu na taksistajalištima, rasporedu taksivozila na taksistajalištima i kriterijima za raspored taksivozila na taksistajalištima na području općine Breza („Službeni glasnik Općine Breza“, broj 1/17) utvrđuje 
 
 
PRELIMINARNU RANG LISTU
rasporeda taksivozila za svako taksistajališno mjesto iz Javnog poziva za 2018. godin
0 0