Info

Prevoz radnika, penzionera i učenika

 

29.01.2018 08:48
Slika
 

Prevoz radnika Rudnika mrkog uglja (RMU), prevoz drugih radnika, penzionera i učenika  na području općine Breza, bile su teme dnevnog reda sastanka direktora kompanije Centrotrans Eurolines Safudina Čengića, načelnika Muniba Zaimovića i direktora RMU-a Ćamila Zaimovića.

Na osnovu analiza potreba putnika, urađenih posredstvom anketiranja, tim Sektora razvoja Centrotransa načinio je prijedlog novih redova vožnje za autobuske linije Breza - Župča - Podgora, Breza - Orahovo i Breza - Vardište.

Najveći interes radnika RMU-a iskazan je na autobuskoj liniji Breza - Župča - Podgora zbog čega je dogovoreno da se uvede 10 redovnih polazaka, a da troškove na ovoj autobuskoj liniji subvencionira RMU. Na autobuskim linijama Breza - Orahovo i Breza - Vardište potrebno je analizirati cijene, dok će prevoz subvencionirati Općina Breza.

Pored navedenih zaključaka, Centrotrans će napraviti kalkulaciju svih troškova i predložiti najniže cijene usluga. Prevoz na pomenutim linijama bi se održavao u probnom periodu od 1. februara do kraja mjeseca maja 2018. godine.

"Tokom sastanka je razgovarano i o pogodnostima koje bi se mogle pružiti penzionerima. Ukoliko je cijena mjesečne karte na nekoj od ovih linija 30 KM, cijena penzionerske karte bi iznosila 10 KM, a troškove bi pokrivali Općina Breza i Centrotrans", rekao je Čengić.

0 0