Info

Prijem za nove volontere u općini Breza

 

02.08.2017 21:40
Slika
 

Kenan Kadrić, Danijela Grgić, Anto Gogić, Indira Karić, Senahida Kabilović i Amela Omerhodžić potpisali su danas ugovore o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa u općini Breza.

Kadrić, Grgić, Gogić i Karić znanje su usvajali na odsjecima Fakulteta političkih nauka, Kabilović je studirala na Pravnom Fakultetu, dok je Omerhodžić diplomu stekla na Ekonomskom fakultetu.

Stručno osposobljavanje u službama lokalne samouprave trajat će od 2. augusta 2017. do 1. augusta 2018. godine.

Poslije potpisivanja ugovora, načelnik Munib Zaimović i njegovi najbliži saradnici, Meliha Beširević, Smajila Omerhodžić, Huso Herco i Salih Hasanspahić nove volontere su upoznali sa načinom i djelokrugom rada općinskih službenika i namještenika.

„Zahvaljujem načelniku Zaimoviću i rukovodstvu općine Breza na ukazanom povjerenju. Pružena prilika nam mnogo znači i ovaj angažman nam je veoma potreban“, rekao je Kenan Kadrić.

Fotogalerija na društvenoj mreži Facebook : Prijem volontera u općini Breza

0 0