Obavještenja

Program raspodjele sredstava za organizacije civilnog društva, udruženja, fondacije, sportske klubove i društva

 

12.03.2020 09:37
Slika
 
Broj; 01/2-11-72-4/20
Breza; 10.03.2020. godine

Na osnovu Odluke o kriterijima, načinu i postupku raspodjele budžetskih sredstava Općine Breza iz grantova za finansiranje projekata udruženja u oblasti sporta, kulture, obrazovanja i drugih oblasti („Službeni glasnik Općine Breza“, broj 4/18), a na prijedlog Komisije za ocjenu projektnih prijedloga organizacija civilnog društva, udruženja, fondacija, sportskih klubova i društava, Općinski načelnik dana 10.03.2020. godine donosi:

P R O G R A M
raspodjele sredstava za organizacije civilnog društva,
udruženja, fondacije, sportske klubova i društva

Član 1.

Ovim Programom utvrđuje se plan raspodjele sredstava za aktivnosti organizacija civilnog društva i udruženja, fondacija, sportskih klubova i društava, iz Budžeta Općine Breza za 2020. godinu, Grantovi neprofitnim organizacijama – konto 614300, planirano u iznosu od 170.200,00 KM za sportska društva i 90.000,00 KM za ostala udruženja, po Javnom pozivu za dodjelu sredstava za sportske klubove i društva objavljenom 14.01.2020. godine u sredstvima javnog informisanja.
0 0