Info

Projekt "Inicijativa za lokalne vlasti"

 

26.02.2018 20:15
Slika
 

Načelnik Munib Zaimović, njegova pomoćnica Meliha Beširević, sekretar Općinskog vijeća Safet Zahirović i savjetnik za pravne poslove Mirza Džambić, u maloj sali općine Breza sastali su se danas sa Sanjom Tanović i Senkom Kulenović, predstavnicama Zajedničke komisije koju je u okviru projekta "Inicijativa za lokalne vlasti" utemeljio Ured posebnog predstavnika Europske unije u Bosni i Hercegovini.

U pitanju je zajednička inicijativa Ureda posebnog predstavnika Europske unije, zajedno s partnerima USAID-om i Ambasadom Švicarske u BiH.

Na sastanku se razgovaralo o problemima u području zdravstva, javnog reda i sigurnosti, općinskih službi i lokalnog ekonomskog razvoja, kao i preprekama s kojima se lokalne vlasti suočavaju u svakodnevnom radu u pružanju usluga građanima općine Breza.

Projekt „Inicijativa lokalnih vlasti" ima za cilj da pomogne entitetima i lokalnim vlastima širom BiH da otkriju sistemske probleme u načinima na koje su organizovane i finansirane; tj. probleme koji ugrožavaju sposobnosti lokalnih vlasti da pruže adekvatne usluge stanovništvu.

0 0