Info

Projekt poboljšanja energetske efikasnosti JU „Umihana Čuvidina“

 

28.12.2017 20:16
Slika
 

Ministrica Federalnog ministarstva okoliša i turizma Edita Đapo i načelnik općine Breza Munib Zaimović, potpisali su Ugovor o sufinansiranju projekta „Rekonstrukcija zgrade za poboljšanje energetske efikasnosti Javne ustanove za predškolsko obrazovanje i vaspitanje Umihana Čuvidina“.

Sredstva u iznosu od 30.000 konvertibilnih maraka bit će prebačena iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine, u skladu s Odlukom o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Akcioni plan strategije okoliša“ za sufinansiranje projekta.

„Općine i građani svakodnevno su sve više svjesniji koristi implementacije mjera energetske efikasnosti. Jedna od najvećih prepreka za implementaciju i dalje je prisutna, a to je često slaba dostupnost mehanizama finansiranja. I javni sektori imaju ograničene opcije za prikupljanje sredstava, zbog čega je značaj potpisivanja ovog ugovora još veći“, naglasio je načelnik Zaimović.

0 0