Info

Provjera sistema upravljanja kvalitetom

 

13.03.2018 13:19
Slika
 

U skladu sa međunarodnim standardima, u općini Breza jučer je održan certifikacijski audit provjere sistema upravljanja kvalitetom i zaštite okoline. Članovi audit tima bili su: auditor za sisteme upravljanja kvalitetom, zaštitom okoline, zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu certifikacijske kuće TUVadria.d.o.o. Mirsad Begić i konsultant Muhamed Lemeš.

Nakon niza urađenih analiza članovi audit tima utvrdili su da Općina Breza uspješno upravlja sistemom kvaliteta i zaštitom okoline u skladu sa dva ISO standarda, i to upravljanja kvalitetom - ISO 9001:2015. i zaštitom okoline - ISO 14001:2015.

Predstavnica Općinskog rukovodstva za ISO, Eldina Dervišević, je istaknula da je zadovoljna postignutim rezultatima i naglasila da će Općina Breza i dalje nastaviti raditi na unapređenju kvaliteta i zaštite okoline, jer prostor za poboljšanje uvijek postoji.

"Organizacije koje ulažu u unapređenje sistema upravljanja povećavaju svoj uspjeh, a poboljšanjem nivoa pružanja usluga lakše je doprinijeti boljem kvalitetu života u društvu", rekla je Dervišević.

0 0