Info

Radionica o projektnom finansiranju udruženja u općini Breza

 

20.09.2019 14:22
Slika
 
U organizaciji Misije OSCE-a u BiH, u prostorijama motela “Bosnia” danas je održana radionica o projektnom finansiranju udruženja u općini Breza. Konkretne preporuke Izvještaja Misije, upućene jedinicama lokalne samouprave, predstavnicima brezanskih nevladinih organizacija i udruženja prenio je službenik za demokratski razvoj pri OSCE-u Daut Bajramović.

Pozdravne riječi na radionici učesnicima su uputili pomoćnica načelnika Meliha Beširević i predsjedavajući Općinskog vijeća Breza Memsud Kadrić.

Razviti nove ili poboljšati postojeće dostupne baze podataka; inicirati diskusije sa relevantnim nivoima vlasti o poboljšanju propisa vezanih za registraciju, finansiranje i gašenje organizacija civilnog društva; sredstva dodjeljivati putem javnih poziva, a ne putem direktnih grantova; utvrditi kriterije za dodjelu nefinansijske podrške; osigurati primjenu jasno propisanih kriterija za odabir i dodjelu sredstava za finansijske i nefinansijske oblike podrške; izbjegavati korištenje budžetske rezerve za potrebe finansijske podrške organizacijama civilnog društva; usvojiti godišnje programe finansiranja sektora civilnog društva, koji bi bili usklađeni sa dokumentima o strateškom razvoju; potpisati ugovore sa organizacijama civilnog društva kojima su dodijeljena sredstva, te njima propisati obaveze tih organizacija i utvrditi modele monitoringa; uvesti procedure praćenja, u cilju potvrđivanja namjenskog utroška dodijeljenih sredstava; uvesti procedure evaluacije koje bi omogućile vršenje procjene učinaka ostvarenih zahvaljujući dodjeli sredstava, najvažnije su preporuke sadržane u Izvještaju Misije OSCE-a.

"Korupcija je i dalje ozbiljan problem u BiH, koji predstavlja prijetnju po dugoročnu stabilnost i prosperitet zemlje. Prema posljednjem Indeksu percepcije korupcije Transparency Internationala, BiH zauzima 89. mjesto od ukupno 180 država obuhvaćenih ispitivanjem, a odlikuju je dugogodišnja stagnacija i urušavanje demokratskog sistema zemlje. Provedba navedenih preporuka predstavljala bi pozitivan korak koji bi mogao dovesti do značajnog poboljšanja u oblasti prevencije korupcije u upravljanju javnim sredstvima, te dati doprinos suzbijanju korupcije na lokalnom nivou u cijeloj zemlji", naveo je Bajramović.

O vođenju registra udruženja na nivou kantona govorio je stručni savjetnik za lokalnu samoupravu Ministarstva za pravosuđe i upravu ZDK Melih Karan.
0 0