Obavještenja

Rasprava o Nacrtu Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti

 

08.05.2017 12:22
Slika
 
Pozivamo građane općine Breza, predstavnike obrazovnih ustanova, političkih stranaka, organizacija i udruženja građana, predstavnike javnog informisanja, kao i sve druge zainteresovane subjekte na javnu raspravu o Nacrtu Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti, koja će se u sali Općinskog vijeća, održati u srijedu 10. maja 2017. godine u 9 sati i 30 minuta.

Organizator je Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona. Zainteresovani pomenuti nacrt mogu pronaći na web stranici Zeničko-dobojskog kantona (www.zdk.ba). Predlažemo da se aktivno uključite i svojim primjedbama i sugestijama doprinesete izradi što kvalitetnijeg Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti.

Nacrt Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti
0 0