Info

Na sastanku u općini Breza govoreno o zajedničkim aktivnostima i projektima organizacija koje se bave humanitarnim radom

 

01.02.2019 09:59
Slika
 
Načelnik općine Breza Munib Zaimović jučer je razgovarao s predstavnicima organizacija koje se bave humanitarnim radom i pomažu kategorijama stanovništa koje su u stanju socijalne ugroženosti. Povod sastanka bio je razgovor o zajedničkim aktivnostima i projektima koje sprovode Centar za socijalni rad, Crveni križ, Merhamet, kao i ostala udruženja koja brinu o socijalno najugroženijim stanovnicima općine Breza.

U ime Crvenog križa sastanku je prisustvovao Sead Silajdžić.

"Trenutno smo u jednoj humanoj akciji, za našu djecu s područja općine Breza. Od kolega iz Engleske dobili smo pomoć u vidu paketića, koje distribuiramo za učenike osnovnih škola i mališane iz Obdaništa. Ta aktivnost je u toku. Negdje oko 800 paketića ćemo podijeliti ovih dana. Hvala našim prijateljima iz Engleske", rekao je Silajdžić.

U 2018. godini Crveni križ je održao kontinuitet organizovanja akcija dobrovoljnog darivanja krvi.

"Potrebe općine Breze su između 200 i 240 doza krvi na godišnjem nivou. U tri akcije koje smo organizovali prikupili smo 183 doze krvi. Imali smo oko 17 ciljanih darivanja. U 2019. godini planiramo realizirati četiri akcije", istaknuo je Silajdžić.

Volonteri Crvenog križa općine Breza učestvovali u akciji prikupljanja pomoći za migrante u Bihaću koju je organizirao Crveni križ ZDK. "Planiramo do aprila sprovesti i akciju pomoći za migrante koji su smješteni u Mostaru. Imamo izuzetno dobru saradnju s Centrom za socijalni rad i informisani smo o problemima naših stanovnika koji su u stanju socijalne potrebe. Prošle godine smo podijelili 56 paketa humanitarne pomoći stanovnicima koji su evidentirani na spisku Centra za socijalni rad", dodao je Silajdžić i ukazao da veliki broj građana ima potrebu za korištenjem ortopedskih pomagala.
 
Direktor Centra za socijalni rad Osman Salkić je zahvalio načelniku na organizaciji sastanka sa predstavnikom Crvenog križa što je, kako je naveo, jako bitno zbog srodnosti djelatnosti kojima se bave Centar i Općinski Crveni križ.

"Mnogo novih informacija sam saznao o radu Crvenog križa i drago mi je čuti da je obim aktivnosti u konstantnom porastu. Naša saradnja je bila korektna, ali se u svakom trenutku može unaprijediti. U prošloj godini Crvenom križu smo ustupili spisak ljudi koji su oboljeli od malignih oboljenja nakon čega je izvršena distribucija paketa tim ljudima", izjavio je Salkić.

Po prvi put, bez korištenja budžetskih sredstava uz privatne donacije, Centar za socijalni rad uspio je podijeliti paketiće za svu djecu iz porodica koje su ostvarile pravo na dječiji doplatak. "Veliku ulogu je u tom segmentu odigrala naša zaposlenica, psihologinja Ilma Omerhodžić koja je koordinirala sa vijećima učenika srednjih škola", kazao je Salkić, koji je pohvalio humanitarne aktivnosti udruženja "Pomozi.ba".

Veliki potencijal u pogledu unapređenja saradnje Centra za socijalni rad, Merhameta, Crvenog križa i Udruženja "Dar B" Salkić vidi u mogućnosti realizacije zajedničkog projekta pružanja usluge kućne njege i pomoći starim nemoćnim i bolesnim osobama.

Načelnik Zaimović je naglasio da Općina Breza uvijek ima sluha da pomogne organizacijama koje se bave humanitarnim radom, te u skladu s mogućnostima obećao finansijsku pomoć i podršku u radu.
0 0