Info

Realiziran projekt nabavke dvadeset plastenika

 

28.06.2018 13:33
Slika
 

Općina Breza i Humanitarna organizacija Muslim Aid Sarajevo realizirali su projekt „Ekonomsko osnaživanje socijalno i materijalno ugroženih i mladih osoba kroz proizvodnju povrća u plastenicima“ u 2018. godini.

U toku mjeseca marta 2018. godine, predstavnici općine Breza i Humanitarne organizacije Muslim Aid Sarajevo potpisali su Sporazum o saradnji u okviru pomenutog projekta za koji su osigurana donatorska sredstva za dodjelu 20 plastenika od 100 kvadratnih metara sa dodatnom opremom. Finansiranje je bilo po principu 40 procenata od Humanitarne organizacije Muslim Aid i općine Breza i 20 procenata vlastitog učešća korisnika.

Razvojni cilj Projekta bio je pomoći socijalno i materijalno ugrožene osobe sa područja općine Breza, koje posjeduju vlastito poljoprivredno zemljište ili njihove uže članove porodice, kako bi stvorili priliku za zapošljavanje na selu.

Na Javni poziv se prijavilo 20 aplikanata koji su zadovoljili kriterije i prošli obaveznu edukaciju u trajanju od 2 dana.

Pored detaljnih uputstava o načinu proizvodnje pojedinačnih vrsta povrća u plastenicima, korisnicima su podijeljeni i priručnici o uslovima proizvodnje povrća u plastenicima. Sve plastenike su brzo i kvalitetno postavili radnici firme Bios P.O. Visoko/ITC Zenica u vremenskom periodu od 14. do 18. maja 2018. godine.

Nosilac realizacije Projekta bila je Služba za privredu općine Breza, a koordinator Almin Operta, stručni saradnik za poljoprivredu.

0 0