Info

Redovna sjednica Općinskog vijeća : Memsud Kadrić izabran za novog predsjedavajućeg

 

27.06.2019 15:41
Slika
 
Dnevni red 31. redovne sjednice Općinskog vijeća Breza, održane 26. juna 2019. godine, počeo je izlaganjem načelnika Muniba Zaimovića koji je spomenuo značajne aktivnosti u periodu između sjednica. Zaimović je informisao vijećnike o posjeti kantonalnog ministra Arnela Isaka, prijemu za nastavnike i učenike osnovnih škola “Safvet-beg Bašagić” i “Etiler Cumhuriyet”. Spomenuo je, između ostalog, svečanost primopredaje minibusa za prevoz pacijenata na hemodijalizu Domu zdravlja Breza, kao i zaključenje Ugovora o redovnom održavanju lokalnih cesta i ulica s direktoricom firme “NAHONAL-GAS” d.o.o. Adisom Nahić.

Petnaest vijećnika sudjelovalo je u glasanju za izbor novog predsjedavajućeg Općinskog vijeća Breza i njegovog zamjenika. Tročlanu Komisiju za provođenje postupka činili su vijećnici Arif Sirotanović, Anes Babović i Amina Cigura-Jekalović. U konačnici, sa 13 glasova ZA i dva nevažeća listića, vijećnik Memsud Kadrić (GDS) zvanično je imenovan za novog predsjedavajućeg, a njegov zamjenik bit će vijećnik Dževahid Sokić (SPU) koji je dobio 11 glasova. Dva glasa u izboru za zamjenika predsjedavajućeg pripala su vijećniku Nusretu Jusiću (A-SDA).

- Zahvaljujem svima koji su me predložili. Prije svega, to su dvije političke opcije. Hvala svima koji su glasali za mene i onima koji nisu. Da li su namjerno pogriješili ili glasali za mog protivkandidata, manje je važno. Sve pokazuje da postoji demokokratičnost u ovom Općinskom vijeću i da ovdje, bez obzira na razne priče i konotacije, nema jednoumlja. Novom predsjedavajućem Općinskog vijeća želim puno uspjeha u radu - rekao je vijećnik Sokić.

- Obećavam da ću, tokom preostalog mandata, nastojati da radim časno, pošteno i transparentno. Trudit ćemo se da prepoznamo prave probleme građana. Vodit ćemo računa o tome da vijećničke inicijative budu uvažene, finansijski podržane i realizirane. Moramo nastaviti davati doprinos kako bismo građanima osigurali što bolje uvjete življenja – zaključio je predsjedavajući Kadrić.

Sjednici iz opravdanih razloga nije prisustvovao vijećnik Admir Tabaković (A-SDA).

Nova pitanja i inicijative uputili su Arif Sirotanović (BPS), Memsud Kadrić (GDS), Amina Cigura-Jekalović (SDP), Mirnes Bašić (SDA) i Fetah Bajrić (SDA).

Usvojen je prijedlog Odluke o održavanju privredne i kulturno-sportske manifestacije „Bazenijada 2019“. U periodu od 16. do 24. augusta, “Bazenijada 2019” bit će održana u ulici Alije Izetbegovića, a za organizaciju je zaduženo Javno preduzeće „Komunalno“ Breza.

Izvještaji o radu Doma zdravlja, Javne ustanove “Umihana Čuvidina”, Opće biblioteke “Muhamed Kantardžić” i Centra za socijalni rad te izvještaji o radu nadzornih odbora pomenutih ustanova u 2018. godini dobili su potrebnu većinu glasova.

Koristeći raspoložive izvore, zaposlenici Službe za privredu načinili su Informaciju o stanju privrede na području općine Breza za 2018. godinu, koja je u okviru 31. sjednice vijećnicima data na razmatranje.

Peta tačka dnevnog reda donijela je diskusiju i izjašnjavanje vijećnika o imenovanju člana Općinske izborne komisije (OIK) Breza. S obzirom da ranije imenovani kandidat, pravnik Mirza Džambić, nije dobio potrebnu saglasnost Centralne izborne komisije, općinski vijećnici su se izjasnili jesu li saglasni da na poziciju člana OIK-a bude imenovan drugorangirani kandidat koji ispunjava uvjete, predsjednik MZ Izbod Azrudin Salkić. Sa 14 suzdržanih i 6 glasova ZA, prijedlog imenovanja Azrudina Salkića nije dobio potrebnu podršku.

Inicijativa predsjednika Nadzornog odbora (NO) JP “Komunalno” Seida Opačina, za pokretanje postupka razrješenja člana NO Komunalnog preduzeća Ermina Likića zbog opstrukcije rada, naišla je na odobravanje većine vijećnika. Sa 12 glasova ZA i 7 PROTIV, u okviru šeste tačke, data je saglasnost zaposleniku općine Breza Tariku Mameli, da u ime Osnivača a na prijedlog načelnika Muniba Zaimovića, predsjedava na prvoj vanrednoj sjednici Skupštine JP „Komunalno“, na kojoj će se donijeti Rješenje o razrješenju člana NO JP „Komunalno“, Rješenje o imenovanju vršioca dužnosti člana NO na kraći vremenski period i Zaključak o objavljivanju Javnog konkursa za konačno imenovanje člana NO.

Nezadovoljni epilogom 5. i 6. tačke dnevnog reda, vijećnici Kluba Stranke demokratske akcije napustili su redovnu sjednicu.

Sjednicu su pratili član lokalnog Inicijativnog odbora za osnivanje političke stranke Platforma za progres Senad Muratović, zastupnici u Skupštini ZDK Vedad Jusić i Branka Trogrlić, predsjednik Općinskog odbora SDP-a Sabit Begić, službenik za demokratski razvoj pri OSCE-u Daut Bajramović, predsjednik Upravnog odbora Centra za socijalni rad Rešad Omerhodžić, predsjednik NO JP "Komunalno" Seid Opačin, član NO JP "Komunalno" Ermin Likić, pomoćnici načelnika Huso Herco, Salih Hasanspahić i Meliha Beširević, pravobranilac Eldin Mustafić, direktor Centra za socijalni rad Osman Salkić, direktorica JU "Umihana Čuvidina" Amra Mušić, direktorica Opće biblioteke "Muhamed Kantardžić" Indira Lukačević i novinarka radija Breza Vernesa Mušanović, dok su tehničku i pravnu podršku vođenju sjednice pružali zaposlenici Stručne službe Općinskog vijeća i načelnika, sekretar Safet Zahirović i volonterka Amila Bibić.

Fotogalerija : Redovna sjednica Općinskog vijeća Breza
0 0