Info

Rekonstrukcija pješačke staze Mahala - faza II

 

24.09.2018 13:03
Slika
 

U maloj sali općine Breza direktor firme "Ame" d.o.o. Almedin Omerhodžić i načelnik Munib Zaimović potpisali su danas Ugovor o rekonstrukciji pješačke staze Mahala - faza II.

Glavni projekt izradila je firma MUSALA INŽENJERING d.o.o. Visoko, a cijena predmetnih radova iznosi 99.812 konvertibilnih maraka.

Odredbama Ugovora izvođač obavezao da će radove izvršiti u roku od 60 dana od uvođenja u posao.

Načelnik Zaimović je istaknuo da se radi o jako značajnoj aktivnosti koja se posebno odnosi na povećanje sigurnosti pješaka i ostalih sudionika u saobraćaju.

0 0