Info

Sastanak članova Koordinacionog tijela za praćenje aktivnosti vezanih za pojavu bolesti koju izaziva koronavirus

 

11.03.2020 14:09
Slika
 
Na sastanku članova lokalnog Koordinacionog tijela za planiranje, sprovođenje i praćenje aktivnosti vezanih za pojavu "COVID-19", bolesti koju izaziva koronavirus, zaključeno je da se pristupi Izradi kriznog Plana pripravnosti.

U proteklom periodu Koordinaciono tijelo pratilo je i realiziralo naredbe i upute Kantonalnog Kriznog štaba, ostvarivalo saradnju sa higijensko-epidemiološkom službom Doma zdravlja, vršilo razmjenu podataka između humanog i veterinarskog sektora i o svemu obavještavalo građane općine Breza.

Koordinaciono tijelo sačinjavaju načelnik mr.sci. Munib A. Zaimović, pomoćnici načelnika za civilnu zaštitu i privredu Huso Herco i Salih Hasanspahić, pomoćnica načelnika za prostorno uređenje Selma Gazdić, sanitarno-komunalna inspektorica Elsada Šehović, komandir Policijske stanice Mensur Halilović, direktor Doma zdravlja dr. Edin Avdić, direktor Centra za socijalni rad Osman Salkić, direktor Veterinarske stanice Mirsad Bogilović i stručni saradnik za društvene djelatnosti Zikret Mahmutović.

Na sastanku 5. februara 2020. godine Krizni štab ZDK za sprečavanje pojave i širenja koronavirusa je donio Naredbu kojom se inspekcijskim službama nalaže da pooštre nadzor nad higijenskim prilikama u objektima gdje boravi veći broj ljudi.

U skladu s uputama Kriznog štaba ZDK, građani se upozoravaju da u što kraćem vremenskom periodu poduzmu preventivne mjere radi sprečavanja pojave i uzroka koji bi mogli dovesti do pojave virusa i to: svakodnevno provođenje dezinfekcije, uređaja, predmeta, opreme i prostora. Preporuke se posebno odnose na javne ustanove i javna preduzeća; subjekte koji upravljaju javnim mjestima, šalter salama, čekaonicama, pult – kabinama i prostorima, kabinama, zajedničkim prostorijama; sredstvima javnog ili organizovanog prijevoza ljudi; objektima koje koriste i u kojima borave djeca i starije osobe; ugostiteljskim objektima, trgovinama i obrtničkim radnjama; vozilima i drugim predmetima koji služe za prevoz otpada i otpadnih materija, kontejnerskim mjestima, deponijama otpada i drugim objektima i prostorima gdje dolazi do kontakta većeg broja ljudi.

U predstojećem periodu sanitarna inspekcija općine Breza će vršiti pojačanu kontrolu higijene u ugostiteljskim objektima.
0 0